Usługi - zakres działalności

Badanie neurologiczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
Badanie niemowląt i małych dzieci pod kątem prawidłowego rozwoju neurofizjologicznego
Interpretacja wyników badań pomocniczych w neurologii: EEG, EMG, RTG, USG, rezonans magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK), badania laboratoryjne
Kwalifikacja do rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi
Ocena przeciwwskazań neurologicznych do szczepień ochronnych
Ocena wskazań i przeciwwskazań neurologicznych do terapii biofeedback
Kwalifikacja do leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym toksyną botulinową
Badanie neurologiczne dzieci po wypadkach komunikacyjnych
Wypełnianie wniosków:
  • o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • o objęcie nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia
Badanie pediatryczne dzieci od okresu noworodkowego do 18-go roku życia
Interpretacja wyników badań pomocniczych w pediatrii: RTG, USG, badania laboratoryjne i in.

*w uzasadnionych przypadkach możliwość podjęcia terapii preparatami marihuany medycznej.

padaczka i inne stany napadowe
okołoporodowe uszkodzenia układu nerwowego
drgawki okresu noworodkowego
drgawki gorączkowe
tiki i inne zaburzenia ruchowe
bóle i zawroty głowy
zaburzenia neurorozwojowe
  • opóźniony rozwój ruchowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • nadpobudliwość psychoruchowa
trudności szkolne
mózgowe porażenie dziecięce
choroby obwodowego układu nerwowego (choroby nerwowo-mięśniowe)
choroby o podłożu genetycznym i metabolicznym z objawami ze strony układu nerwowego
neuroinfekcje i inne choroby zapalne układu nerwowego
zaburzenia snu
przebyte urazy głowy
zaburzenia neurologiczne w ogólnoustrojowych chorobach pediatrycznych