Leczone choroby

 
padaczka i inne stany napadowe
okołoporodowe uszkodzenia układu nerwowego
drgawki okresu noworodkowego
drgawki gorączkowe
tiki i inne zaburzenia ruchowe
bóle i zawroty głowy
zaburzenia neurorozwojowe
  • opóźniony rozwój ruchowy
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • nadpobudliwość psychoruchowa
trudności szkolne
mózgowe porażenie dziecięce
choroby obwodowego układu nerwowego (choroby nerwowo-mięśniowe)
choroby o podłożu genetycznym i metabolicznym z objawami ze strony układu nerwowego
neuroinfekcje i inne choroby zapalne układu nerwowego
zaburzenia snu
przebyte urazy głowy
zaburzenia neurologiczne w ogólnoustrojowych chorobach pediatrycznych

*w uzasadnionych przypadkach możliwość podjęcia terapii preparatami marihuany medycznej.