O Mnie

Specjalista neurolog dziecięcy

Dr n. med. Maciej Rosiński

Jestem lekarzem z ponad 30-letnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Posiadam dwie specjalizacje: w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz pediatrii, a także stopień doktora nauk medycznych. Jako pediatra pracowałem na oddziałach pediatrycznych o różnych profilach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Tytuł specjalisty neurologa dziecięcego uzyskałem pracując na Oddziale Neurologii Dziecięcej ww. Szpitala, a obecnie pracuję na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi chorującymi na różne choroby neurologiczne, które diagnozuję zarówno w trybie planowym, jak i w ramach pełnionych przeze mnie dyżurów w szpitalu. Ponadto konsultuję neurologicznie pacjentów pozostałych Oddziałów Pediatrycznych, a także Oddziału Neonatologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci oraz Oddziału Psychiatrii. Sprawuję także opiekę neurologiczną nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które są objęte wielomiesięczną rehabilitacją w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek” we Wrocławiu.

Prowadzę zajęcia z zakresu neurologii dziecięcej na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Wydaję opinie jako biegły sądowy.

Znajomość języków obcych:
  • j. angielski
  • j. francuski

Posiadane umiejętności:

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej uprawniający do opisywania badań EEG u dzieci. Od wielu lat opisuję zapisy EEG u dzieci z różnymi typami padaczek.

Ukończyłem kurs elektromiografii (EMG) w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i wykonuję te badania u dzieci.

Uczestniczyłem w licznych szkoleniach i kursach z zakresu zastosowania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym. Posiadam również wieloletnie doświadczenie w kwalifikowaniu do tej terapii i leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym toksyną botulinową.

Posiadam certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty potwierdzający umiejętność prowadzenia wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego u niemowląt.


Jestem członkiem następujących towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
  • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne